חלקי יציקה עם אילגון מט שקוף

יציקת-חלקים-עם-אילגון-מט-שקוף1

חלקי יציקה עם אילגון מט ברור

יציקת-חלקים-עם-מט-שקוף-אילגון2

חלקי יציקה עם אילגון מט ברור

יציקת-חלקים-עם-אילגון-מט-שקוף3

חלקי יציקה עם אילגון מט ברור

יציקת-חלקים-עם-מט-שקוף-אילגון4

חלקי יציקה עם אילגון מט ברור

יציקת-חלקים-עם-מט-שקוף-אילגון5

חלקי יציקה עם אילגון מט ברור